Καλώς ορίσατε στο Κέντρο βοήθειας Φρούτα στα Σχολεία

Διαχείριση λογαριασμού
Εγγραφή στην υπηρεσία Είσοδος στην υπηρεσία
Αποστολές
Δημιουργία και επεξεργασία αποστολής Οριστικοποίηση αποστολής Διαγραφή αποστολής
Παραλαβές
Επεξεργασία παραλαβής Οριστικοποίηση παραλαβής
Φυτοπαθολογικοί έλεγχοι
Δημιουργία και επεξεργασία ελέγχου Οριστικοποίηση ελέγχου Διαγραφή ελέγχου
Έλεγχοι αποσφραγίσης
Δημιουργία και επεξεργασία ελέγχου Οριστικοποίηση ελέγχου Διαγραφή ελέγχου
Επίλυση προβλήματος
Πληροφορίες επικοινωνίας Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αποστολής/παραλαβής Δεν είναι δυνατή η μεταφόρτωση αρχείου