Καλώς ορίσατε στο Κέντρο βοήθειας Διαχείριση ΚΥΔ

Διαχείριση λογαριασμού
Εγγραφή στην υπηρεσία Είσοδος στην υπηρεσία
Υποβολή δικαιολογητικών
Επισύναψη αρχείων Οριστικοποίηση δικαιολογητικού
Επίλυση προβλήματος
Δεν είναι δυνατή η μεταφόρτωση αρχείου